Akce 22. května 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 11 (22. května 2018) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 13 (22. května 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)