Akce 16. ledna 2018

Zpráva

Sněmovna hlasováním neschválila návrh na vyslovení důvěry vládě ČR (16. 1. 2018)
Podle čl. 68 Ústavy ČR jmenuje prezident republiky znovu předsedu vlády a na jeho návrh i ostatní členy vlády a ta opětpředstoupí před Sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Písemný přepis sněmovníhojednání je dostupný zde:

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 7 (16. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

5. schůze (10. a 16. ledna 2018) - pořad schůze, stenoprotokolyISP (příhlásit)