Akce 10. ledna 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 8 (10. ledna 2018) 
Petiční výbor
č. 5 (10. ledna 2018) 
Rozpočtový výbor
č. 5, 1. část (10. ledna 2018) 
Zahraniční výbor
č. 5 (10. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

5. schůze (10. a 16. ledna 2018) - pořad schůze, stenoprotokolyISP (příhlásit)