Akce 18. prosince 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro sociální politiku
č. 26, mimořádná (18. prosince 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 33 (18. prosince 2012) 
Zemědělský výbor
č. 38, upravená (18. prosince 2012) ISP (příhlásit)