Akce 12. prosince 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 70 (12. prosince 2012) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 40 (12. prosince 2012) ISP (příhlásit)