Akce 6. prosince 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 42 (4., 5. a 6. prosince 2012) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 39 (6. prosince 2012) 
Výbor pro sociální politiku
č. 25 (6. prosince 2012) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 22 (6. prosince 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 32 (6. prosince 2012) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 11 (6. prosince 2012) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 14 (6. prosince 2012) 
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojistění a lékovou politiku
č. 6, předběžná (6. prosince 2012) ISP (příhlásit)