Akce 5. prosince 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 42 (4., 5. a 6. prosince 2012) 
Volební výbor
č. 22 (5. prosince 2012) 
Hospodářský výbor
č. 37 (5. prosince 2012) 
Výbor pro životní prostředí
č. 28 (5. prosince 2012) 
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 8 (5. prosince 2012) ISP (příhlásit)