Akce 4. prosince 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 42 (4., 5. a 6. prosince 2012) 
Volební výbor
č. 21 (4. prosince 2012) 
Výbor pro životní prostředí
č. 27 (4. prosince 2012) 
Zahraniční výbor
č. 24 (4. prosince  2012) ISP (příhlásit)