Akce 20. listopadu 2012

Zpráva

Politický extremismus v době krize v Evropě a ČR (20. 11. 2012)


Jak zvýšit účast žen v rozhodovacích procesech? (20. 11. 2012)


Slyšení

Petiční výbor
Veřejná slyšení k peticím (20. listopadu 2012) 

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 25 (20. listopadu 2012) 

Semináře

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Jak zvýšit účast žen v rozhodovacích procesech? (20. listopadu 2012) ISP (příhlásit)