Akce 24. října 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 67 (24. října 2012) 
Kontrolní výbor
č. 28 (24. října 2012) 
Ústavně právní výbor
č. 51 (24. října 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 30 (24. října 2012) ISP (příhlásit)