Akce 11. září 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Ústavně právní výbor
č. 50 (11. září 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 7 (11. až 13. září 2012) ISP (příhlásit)