Akce 6. září 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 31 (6. září 2012) 
Výbor pro sociální politiku
č. 21 (6. září 2012) 
Zemědělský výbor
č. 33 (6. září 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro regionální školství
č. 10 (6. září 2012) 
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 10 (6. září 2012) 

Semináře

Zemědělský výbor
Seminář k vládnímu návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 691/ (6. září 2012) ISP (příhlásit)