Akce 3. září 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 37 (3. září 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 27 (3. září 2012) 
Zahraniční výbor
č. 21 (3. září  2012) ISP (příhlásit)