Akce 6. června 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 33 (6. června 2012) 
Organizační výbor
č. 57 (6. června 2012) 
Volební výbor
č. 19 (6. června 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 11 (6. června 2012) 
Výbor pro obranu
č. 7 (6. června 2012) ISP (příhlásit)