Akce 16. května 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 28 (16. května 2012) 
Hospodářský výbor
č. 27 (16. a 17.  května 2012) 
Výbor pro sociální politiku
č. 18 (16. a 17. května 2012) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 15 (16. května 2012) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 22 (16. a 17. května 2012) 
Zemědělský výbor
č. 30 (16. května 2012) 
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství, chovatelství a rozvoj venkova
č. 6 (16. května 2012) 
Výbor pro obranu
č. 6 (16. a 17. května 2012) 

Semináře

Zemědělský výbor
Daňové úniky při výměru spotřební daně a daně z přidané hodnoty při obchodu s minerálními palivy (16. května 2012) ISP (příhlásit)