Akce 10. května 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 31 (10. května 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 6 (8. až 10. května 2012) 
HV - Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl
č. 7 (10. května 2012) 
UPV - Podvýbor pro lidská práva
č. 1 (10. května 2012) ISP (příhlásit)