Akce 9. května 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 55 (9. května 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 6 (8. až 10. května 2012) ISP (příhlásit)