Akce 25. dubna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 27 (25. dubna 2012) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 10 (25. dubna 2012) ISP (příhlásit)