Akce 24. dubna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 53, zru3eno (24. dubna 2012) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 10 (24. dubna 2012) ISP (příhlásit)