Akce 11. dubna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 22 (11. dubna 2012) 
Výbor pro životní prostředí
č. 21 (11. dubna 2012) 
Zahraniční výbor
č. 19 (11. dubna 2012) 
Zemědělský výbor
č. 29 (11. dubna 2012) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 9 (11. dubna 2012) 
VZP - Podvýbor pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu
č. 7 (11. dubna 2012) 
Výbor pro obranu
č. 5 (11. a 12. dubna 2012) 

Semináře

Hospodářský výbor
Liberalizace trhu v osobní dopravě (11. dubna 2012) ISP (příhlásit)