Akce 5. dubna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 51, zrušeno (5. dubna 2012) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 27 (5. dubna 2012) 
Hospodářský výbor
č. 26 (4. a 5. dubna 2012) 
Výbor pro sociální politiku
č. 17 (5. dubna 2012) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 14 (3. až 5. dubna 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 24 (5. dubna 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 10 (5. dubna 2012) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 10 (5. dubna 2012) 

Semináře

Ústavně právní výbor
Seminář o zajištění ochrany soukromí (5. dubna 2012) 
Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
Péče o ohrožené děti a jejich rodiny (5. dubna 2012) ISP (příhlásit)