Akce 21. března 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 50 (21. března 2012) 
Zemědělský výbor
č. 28 (21. března 2012) 

Semináře

Výbor pro sociální politiku
Kulatý stůl k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk 564) (21. března 2012) ISP (příhlásit)