Akce 15. března 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Ústavně právní výbor
č. 43 (15. března 2012) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 8 (15. března 2012) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 9 (15. března 2012) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 10 (15. března 2012) ISP (příhlásit)