Akce 24. února 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti
č. 9 (24. února 2012) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Pojištěnec v labyrintu reforem zdravotnictví (24. února 2012) ISP (příhlásit)