Akce 23. února 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 47 (23. února 2012) 
Kontrolní výbor
č. 21 (23. února 2012) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 26 (23. února 2012) 
VEZ - Podvýbor pro regionální a přeshraniční spolupráci
č. 3 (23. února 2012) 

Semináře

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, sněmovní tisk 573 (23. února 2012) ISP (příhlásit)