Akce 22. února 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 20 (22. února 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 21 (22. února 2012) 
Zahraniční výbor
č. 18 (22. února 2012) 
Zemědělský výbor
č. 26 (22. února 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 8 (22. února 2012) 
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 5 (22. února 2012) 
Výbor pro obranu
č. 4 (22. února 2012) 

Semináře

Hospodářský výbor
Energetika jako příležitost pro český průmysl (22. února 2012) ISP (příhlásit)