Akce 7. února 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 19 (7. února 2012) 
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy
č. 6 (7. února 2012) 
Výbor pro obranu
č. 3 (7. února 2012) 



ISP (příhlásit)