Akce 31. ledna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 4 (31. ledna 2012) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 7 (31. ledna 2012) ISP (příhlásit)