Akce 19. ledna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 44 (19. ledna 2012) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 25 (19. ledna 2012) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 7 (19. ledna 2012) 
VVVKM - Podvýbor pro kulturu
č. 6, nový termín (19. ledna 2012) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 8 (19. ledna 2012) ISP (příhlásit)