Akce 18. ledna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 23 (18. ledna 2012) 
Kontrolní výbor
č. 20 (18. ledna 2012) 
Ústavně právní výbor
č. 39 (18. ledna 2012 (event. 19. ledna 2012)) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 18, upravená (18. ledna 2012) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 7 (18. ledna 2012) 
Výbor pro obranu
č. 2 (18. ledna 2012) 
Výbor pro bezpečnost
č. 2 (18. ledna 2012) ISP (příhlásit)