Akce 17. ledna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 27 (17. ledna 2012) 

Semináře

Výbor pro sociální politiku
„ČASNÁ PREVENCE – RACIONÁLNÍ ÚSPORA NÁKLADŮ V SOCIÁLNÍ SFÉŘE“ (17. ledna 2012) 



ISP (příhlásit)