Akce 13. ledna 2012

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro zdravotnictví
č. 13 (11. až 13. ledna 2012) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 20 (10. až 13. ledna 2012) ISP (příhlásit)