Akce 16. prosince 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 9 (16. prosince 2010) 
Organizační výbor
č. 13 (15. prosince 2010, změněno na 16. prosince) 
Výbor pro obranu a bezpečnost
č. 7 (16. prosince 2010) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 7 (16. prosince 2010) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 2 (16. prosince 2010) 
VVVKM - Podvýbor pro mládež a sport
č. 1 (16. prosince 2010) 
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 1 (16. prosince 2010) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 2 (16. prosince 2010) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 3 (16. prosince 2010) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 2 (16. prosince 2010) ISP (příhlásit)