Akce 19. listopadu 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 6 (19. listopadu 2010) 
Volební výbor
č. 5 (19. listopadu 2010) 
Zemědělský výbor
č. 5 (18. a 19. listopadu 2010) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 2 (19. listopadu 2010) 

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Návrh nového zákona o ochraně ovzduší (19. listopadu 2010) ISP (příhlásit)