Akce 18. listopadu 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 9 (18. listopadu 2010) 
Kontrolní výbor
č. 5 (18. listopadu 2010) 
Volební výbor
č. 4 (18. listopadu 2010) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 6 (18. listopadu 2010) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 3 (18. listopadu 2010) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 6 (18. listopadu 2010) 
Výbor pro životní prostředí
č. 5 (18. listopadu 2010) 
Zemědělský výbor
č. 5 (18. a 19. listopadu 2010) 
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 1 (18. listopadu 2010) 

Semináře

Zemědělský výbor
Seminář k problematice krmiv (18. listopadu 2010) ISP (příhlásit)