Akce 11. listopadu 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 6 (10. a 11. listopadu 2010) 
Ústavně právní výbor
č. 8 (11. listopadu 2010) ISP (příhlásit)