Akce 10. listopadu 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 6 (10. a 11. listopadu 2010) 
Ústavně právní výbor
č. 7 (10. listopadu 2010) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 2 (10. listopadu  2010) ISP (příhlásit)