Akce 4. listopadu 2010

Zpráva

Výzva k podání návrhů kandidátů (4. 11. 2010)
Předsedkyně VVVKMT vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na Kontrolní rady Grantové agentury ČR a na členy Kontrolní rady Technologické agentury ČR do 6. prosince 2010.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 6 (4. listopadu 2010) 
Výbor pro životní prostředí
č. 4 (4. listopadu 2010) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby
č. 2 (4. listopadu 2010) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 1 (4. listopadu  2010) 
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 1 (4. listopadu 2010) 
RV - Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
č. 1 (4. listopadu  2010) 
RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 1 (4. listopadu  2010) ISP (příhlásit)