Akce 21. října 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (19. až 21. října 2010) 

Semináře

Ústavně právní výbor
Postavení soudního exekutora v systému justice (21. října 2010) ISP (příhlásit)