Akce 22. září 2010

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 4 (22. září 2010) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 4 (22. září 2010) ISP (příhlásit)