Akce výborů 13. května 2021

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Kulatý stůl k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení havárií - videokonference (13. května 2021) 

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 85 (13. května 2021) 
Kontrolní výbor
č. 43 - veřejnosti nepřístupné s výjimkou přizvaných osob (13. května 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 89 - pouze pro poslance a zástupce příslušného resortu (13. května 2021) 
Výbor pro bezpečnost
č. 54 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 53 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 88 - pouze pro poslance, zástupce MZ a pozvané hosty (13. května 2021) 
Zahraniční výbor
č. 56 - veřejnosti nepřístupná (13. května 2021) 
UPV - Finanční podvýbor
č. 8 (13. května 2021) ISP (příhlásit)