Akce výborů 30. dubna 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 52 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (30. dubna 2021) 
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 7 - výhradně formou videokonference (30. dubna 2021) ISP (příhlásit)