Akce výborů 28. dubna 2021

Semináře

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Kulatý stůl - revize rámcových vzdělávacích programů - videokonference (28. dubna 2021) 

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 69 - neveřejné jednání (28. dubna 20218) 
Hospodářský výbor
č. 56 - Upravená pozvánka, pouze přizvané veřejnosti (28. dubna 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 87 - pro poslance a zástupce příslušného resortu (28. dubna 2021) 
Výbor pro obranu
č. 45 - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (28. dubna 2021) 
Výbor pro sociální politiku
č. 76 - změna termínu, veřejnosti nepřístupná (28. dubna 2021) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 52 - prostřednictvím dálkového přístupu (28. dubna 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 87 - pouze pro poslance, zástupce MZ a pozvané hosty (28. dubna 2021) 
Výbor pro životní prostředí
č. 37 - účast možná pouze distanční formou (28. dubna 2021) 
Zahraniční výbor
č. 55 - veřejnosti nepřístupná (28. dubna 2021) 
Zemědělský výbor
č. 44 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (28. dubna 2021) 
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 12 (28. dubna 2021) 
VSR - Podvýbor pro cestovní ruch
č. 13 (28. dubna 2021) ISP (příhlásit)