Akce výborů 31. března 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 53 - veřejnosti nepřístupná (31. března 2021) 
Hospodářský výbor
č. 55 - pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 85 - pouze pro poslance a zástupci příslušného resortu (31. března 2021) 
Výbor pro sociální politiku
č. 74 - účast veřejnosti je možná distanční formou (31. března 2021) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 51 - veřejnosti nepřístupná; videopřenos (31. března 2021) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 50 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 85 - pouze pro poslance a zástupce MZ ČR a další hosty (31. března 2021) 
Výbor pro životní prostředí
č. 36 - pro pozv. hosty i veřejnost formou videokonf. (31. března 2021) 
Zemědělský výbor
č. 43 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (31. března 2021) 
PV - Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
č. 18 - videokonference (31. března 2021) 
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 11, upravená pozvánka (31. března 2021) ISP (příhlásit)