Akce výborů 17. března 2021

Semináře

Volební výbor
Slyšení kandidátů na volbu 4 členů RČT - veřejnosti nepřístupná; přímý přenos (16. a 17. března 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
Kulatý stůl k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 992) (17. března 2021) 

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 39 (17. března 2021) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 39 (17. března 2021) 
Rozpočtový výbor
č. 52 - veřejnosti nepřístupná (17. března 2021) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 67 - veřejnosti nepřístupná (17. března 2021) 
Hospodářský výbor
č. 54 - přístupná pouze přizvané veřejnosti; upravená (17. března 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 83 - pouze pro poslance a zástupci příslušného resortu (17. března 2021) 
Výbor pro obranu
č. 43 - veřejnosti nepřístupná, online přenos (17. března 2021) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 50 - veřejnosti nepřístupná; videopřenos (17. března 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 83 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (17. března 2021) 
Výbor pro životní prostředí
č. 35 - účast veřejnosti distanční formou (17. března 2021) ISP (příhlásit)