Akce výborů 4. února 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 38 - veřejnosti nepřístupná s výjimkou přizvaných osob (4. února 2021) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 47 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (4. února 2021) 
Zahraniční výbor
č. 51 - veřejnosti nepřístupná; upravená (4. února 2021) ISP (příhlásit)