Akce výborů 3. února 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 50 - veřejnosti nepřístupná (3. února 2021) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 64 - neveřejná (3. února 2021) 
Hospodářský výbor
č. 52 - přístupná pouze přizvané veřejnosti, upravená pozvánka (3. února 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 79 - veřejnosti nepřístupná (3. února 2021) 
Výbor pro obranu
č. 41 - neveřejná s výjim. přizvaných hostů, živé vysílání (3. února 2021) 
Výbor pro sociální politiku
č. 68 - účast veřejnosti je možná distanční formou (3. února 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 80 - účast veřejnosti prez. formou, možná registrace (3. února 2021) 
Výbor pro životní prostředí
č. 33 - účast veřejnosti distanční formou; upravená (3. února 2021) 
Zemědělský výbor
č. 41 (3. února 2021) 
VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 10 (3. února 2021) 
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 7 (3. února 2021) ISP (příhlásit)