Akce výborů 6. ledna 2021

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 34 (6. ledna 2021) 
Hospodářský výbor
č. 51 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (6. ledna 2021) 
Ústavně právní výbor
č. 77 - přístupná pouze přizvané veřejnosti (6. ledna 2021) 
Výbor pro sociální politiku
č. 66 - účast veřejnosti možná prostřed. videokonferencí (6. ledna 2021) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 47 - veřejnosti nepřístupné - viz. aktuality (6. ledna 2021) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 79 - Účast veřejnosti prez. formou, možná registrace (6. ledna 2021) ISP (příhlásit)