Akce výborů 9. září 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 43 (9. září 2020) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 55 (8. až 10. září  2020) 
Hospodářský výbor
č. 44 - upravená pozvánka (9. září 2020) 
Ústavně právní výbor
č. 67 (9. a 10. září 2020) 
Výbor pro obranu
č. 36 (9. září 2020) 
Výbor pro sociální politiku
č. 55 (9. září 2020) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 39 - vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami (9. září 2020) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 70 (9. září 2020) 
Výbor pro životní prostředí
č. 30 (9. září 2020) 
VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 9 (9. září 2020) 
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 6 (9. září 2020) 
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 6 (9. září 2020) ISP (příhlásit)