Akce výborů 1. dubna 2020

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro životní prostředí
č. 25, veřejnosti nepřístupné s výjimkou pozvaných hostů (1. dubna 2020) 
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 14, veřejnosti nepřístupné s výjimkou pozvaných hostů (1. dubna 2020) ISP (příhlásit)